Θέμα: «Νέος Τρόπος Διάθεσης των Αντιβιοτικών Φαρμάκων – Προϊόντα Δειγματισμού »

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 Με το Άρθρο 16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 1ης Αυγούστου (ΦΕΚ Α
157) αντικαθίσταται το άρθρο 18 του Ν. 4675/2020 αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης
των αντιβιοτικών.
Συγκεκριμένα,
1. Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν, εξαιρουμένων όσων
προορίζονται για τοπική χρήση και των ιδιοσκευασμάτων , είναι ηλεκτρονική. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής
συνταγής επιτρέπεται η χειρόγραφη συνταγή.
Οι περιπτώσεις όπου μπορούν να εκδοθούν χειρόγραφες συνταγές είναι στις εξής
κατηγορίες ασθενών:
 Ασφαλισμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης
 Πολίτες (τουρίστες) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι
πολίτες που δεν κατέχουν ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)
 Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ
 Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατομικά μέσω ΙΦΕΤ φάρμακα
εξωτερικού (μικροδέματα).
 Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικά θεραπευτήρια
Επιπρόσθετα , σε περίπτωση συνταγογράφησης από κτηνίατρο η συνταγή θα είναι
χειρόγραφη.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πλην των προαναφερθέντων, η χειρόγραφη συνταγή
θεωρείται άκυρη.
2. Μόνο οι χειρόγραφες συνταγές που περιέχουν αντιβιοτικό, φέρουσες την υπογραφή του
ασθενή, φυλάσσονται από τον φαρμακοποιό επί διετία, είτε σε φωτοτυπία είτε σε
ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας. Οι ηλεκτρονικές συνταγές
φυλάσσονται αυτόματα στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ και δεν απαιτείται για
αυτές πλέον εκτύπωση και φύλαξη.
3. « Η αιτιολογημένη συνταγή χορήγησης νεωτέρων κινολονών από του στόματος,
για τοπική οφθαλμική χρήση ή για τοπική ωτική χρήση ή δερματολογική χρήση
και κεφαλοσπορινών Γ’ γενεάς από του στόματος» είναι ηλεκτρονική και
καταργείται πλέον η χειρόγραφη αιτιολογημένη συνταγή .
Προσοχή σας επισημαίνουμε ότι για τα σκευάσματα για τοπική οφθαλμική ,
ωτική και δερματολογική χρήση που περιέχουν κινολόνη ή κεφαλοσπορίνη Γ΄
γενεάς απαιτείται ηλεκτρονική αιτιολογημένη συνταγή.
Η ισχύς του άρθρου ξεκινάει από την 1
η Σεπτεμβρίου 2020
 Σύμφωνα με το Άρθρο 19 της ΠΝΠ «Προϊόντα δειγματισμού» ορίζεται ότι:
«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020, πάσης
φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, επιτρέπεται να
διαθέτουν σε καταναλωτές προϊόντα δειγματισμού μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Στην περίπτωση των αρωμάτων, εφόσον αυτά εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα
από τον υπάλληλο, με τήρηση των κανόνων τήρησης αποστάσεων και πάντως χωρίς να
αγγίζονται από τον καταναλωτή και χωρίς τη χρήση χαρτιών δειγματισμού ή (β) με τη
χρήση ατομικών σφραγισμένων δειγμάτων που μεταχειρίζεται αποκλειστικά ο
καταναλωτής και τα οποία δεν επιστρέφονται, χωρίς τη διαμεσολάβηση υπαλλήλου. Με
τον όρο «προϊόντα δειγματισμού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία διατίθενται εντός των
επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή στον ίδιο
χώρο.»
3
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με το Άρθρο 16 της ΠΝΠ επιλύθηκε το σημαντικότατο πρόβλημα που είχε προκύψει με
τον Ν. 4675/2020 με την διάθεση και φύλαξη των συνταγών αντιβιοτικών ενώ η
κατάργηση του «κινολόχαρτου» επιλύει χρόνια γραφειοκρατικά προβλήματα.


Find Us on Facebook

Τα πιο δημοφιλή

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

17 Ιουλ 2014 Ναρκωτικά Ν. 3459/2006

ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

08 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

22 Μάι 2014 Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

Αντιτετανικός ορός και εμβολιασμός

09 Σεπ 2014 Επιστημονική Ενημέρωση

Γενικοί Κανόνες Συνταγογράφησης

13 Αυγ 2014 Κανόνες Συνταγογράφησης - Συμμετοχές Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ ΧΑΛΚΙΔΑ-Πρώην ΟΠΑΔ

12 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις