Διαμαρτυρία για πώληση υδραργυρικών θερμομέτρων σε φαρμακεία

Ερευνητική ομάδα του ΠΑΚΟΕ, στην προσπάθεια να διαλευκάνει την πώληση υδραργυρικών θερμομέτρων σε φαρμακεία διαπίστωσε ότι σε αρκετά απ’ αυτά στην Αθήνα πωλούνται υδραργυρικά θερμόμετρα στους καταναλωτές.

Δείτε το άρθρο ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

 

1ον. Η διημέρευση και διανυκτέρευση είναι υποχρεωτική για όλους τους φαρμακοποιούς, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως απαλλαχθεί για σοβαρούς λόγους υγείας με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 1963/1991).

2ον. Καθ’ όλη την διάρκεια της διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως ο φαρμακοποιός υποχρεούται όπως παραμένει στο φαρμακείο του και να εξυπηρετεί τους ασθενείς. Το ΠΔ 479/1981 ορίζει ειδικές διατάξεις μόνο για τους δήμους και κοινότητες στις οποίες λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία.

3ον. Ο φαρμακοποιός κατά την διάρκεια της διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως υποχρεούται να χορηγεί ΜΥΣΥΦΑ και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, ως επίσης και κάθε άλλο προϊόν που πωλείται από το φαρμακείο (πχ. παραφαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά κλπ),η δε άρνηση χορήγησης δύναται να επισύρει κατά του παραβάτη τις κατά το νόμο κυρώσεις. Ευνόητο είναι ότι δεν απαιτείται ιατρική συνταγή για τα ΜΥΣΥΦΑ και τυχόν απαίτησή της για την χορήγηση αυτών είναι παντελώς αυθαίρετη.

4ον. Οι παραβάτες των περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων διατάξεων, πλην των προβλεπόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, τιμωρούνται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη, με πρόστιμο και,σε περίπτωση υποτροπής, με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από πέντε (5) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες (άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 1963/1991).

5ον. Οι φωτεινές σημάνσεις και ο σταυρός των φαρμακείων πρέπει να διατηρούνται σε λειτουργία μονό κατά τη διανυκτέρευση αυτών. Σχετικώς το Υπουργείο Υγείας δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ./36647/2010 έγγραφό του με θέμα «Διανυκτερεύσεις και φωτεινή σήμανση φαρμακείων» αναφέρει διαμαρτυρίες πολιτών για τη σύγχυση που προκαλείται εκ του γεγονότος ότι οι φωτεινές σημάνσεις και ο σταυρός ορισμένων φαρμακείων παραμένουν φωτεινές, χωρίς να διανυκτερεύουν τα φαρμακεία αυτά.

6ον. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα φαρμακεία που διανυκτερεύουν, οφείλουν να έχουν τις εισόδους τους καταλλήλως φωτισμένες (άρθρο 5 παρ. 5, τελευταίο εδάφιο του Β.Δ. 398/1963), και εφόσον υπάρχουν λόγοι ασφαλείας να χορηγούνται τα αιτούμενα φάρμακα, συνταγογραφούμενα ή μη, από την ειδική θυρίδα ασφαλείας εξυπηρετήσεως του κοινού (άρθρο 4 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του Ν. 1963/1991).

Υποχρεωτική η αργία της Κυριακής

ΠΡΟΣ

Φαρμακευτικό Σύλλογο Δράμας

Κοινοποίηση:

στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

Θέμα: «Υποχρεωτική αργία Κυριακής»
Επί του υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 181/17.12.2014 εγγράφου σας
επαγόμεθα τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Β.Δ. 748/1966 «Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας» ορίζεται ότι :

«2. Κατά τας Κυριακάς και τας εν τω άρθρω 4 του παρόντος οριζομένας αργίας και υπό τας εν τω παρόντι διακρίσεις απαγορεύεται εις τους εν τω Κράτει οπαδούς παντός θρησκεύματος πάσα βιομηχανική, βιοτεχνική και πάσα επαγγελματική εν γένει δραστηριότης.»
Η δε παρ. 5 του άρθρου 7 ορίζει ότι «5. Ως προς τα Φαρμακεία ισχύουν και κατά τας Κυριακάς και κατά τας ημέρας αργίας αι εκάστοτε διατάξεις περί διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως τούτων.»
Δυνάμει των ως άνω διατάξεων καθίσταται απολύτως σαφές ότι τα φαρμακεία παραμένουν υποχρεωτικώς κλειστά την Κυριακή, εκτός των περιπτώσεων που εφημερεύουν. Τυχόν παραβίαση των διατάξεων αυτών επισύρει ποινικές, διοικητικές και πειθαρχικές συνέπειες για τους παραβάτες φαρμακοποιούς.
Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων επουδενί ταυτίζεται ή επηρεάζεται από τον ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Άλλωστε σύμφωνα με την περίπτωση 35 του άρθρου 75 της παρ. II του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), ως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης, ορίζεται ειδική αρμοδιότητα των Δήμων για τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση
Ηλίας Δημητρέλλος
Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.

Find Us on Facebook

Τα πιο δημοφιλή

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

17 Ιουλ 2014 Ναρκωτικά Ν. 3459/2006

ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

08 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

22 Μάι 2014 Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

Αντιτετανικός ορός και εμβολιασμός

09 Σεπ 2014 Επιστημονική Ενημέρωση

Γενικοί Κανόνες Συνταγογράφησης

13 Αυγ 2014 Κανόνες Συνταγογράφησης - Συμμετοχές Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ ΧΑΛΚΙΔΑ-Πρώην ΟΠΑΔ

12 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις