Περιορισμοί στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση για τους αγροτικούς ιατρούς, ιατρούς άνευ ειδικότητας και ειδικευόμενους

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 8-2-2017 στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εφαρμόστηκαν περιορισμοί για τους αγροτικούς ιατρούς, τους ιατρούς άνευ ειδικότητας και τους ειδικευόμενους ιατρούς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με αρ.πρωτ. ΔΒ4Γ/Γ23/241/οικ.15583/29-4-2015, σε συνέχεια του ΦΕΚ 3677/Β/31-12-2014 (υπουργική απόφαση Γ3γ/105023/22-12-2014). Βρείτε εδώ το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ και το ΦΕΚ.
Αναλυτική περιγραφή

Read more

Αλλαγές στην κατάθεση συνταγών από 1/2/17

 

 

Συνοπτικά οι αλλαγές στην κατάθεση συνταγών από 1/2/17.

 

1.ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΟΠΥΥ :

Οι συνταγές του ΕΟΠΥΥ αποτελούνται από τις εξής κατηγορίες :

 

α)Φάρμακα ασφαλισμένων και δικαιούχων ν.4368 (ανασφάλιστοι)

β)Φάρμακα Ευρωπαίων Ασφαλισμένων(νέο

 

2.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

 

Εκδίδεται ΜΙΑ συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής (ΣΚΠ) για όλες τις εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων που πραγματοποίησε το φαρμακείο κατά τη διάρκεια του μήνα στον οποίο αναφέρεται η υποβολή (ασφαλισμένων,δικαιούχων ν.4368 και Ευρωπαίων Ασφαλισμένων).(νέο)
Η ΣΚΠ θα εκτυπώνεται από τα προγράμματα μηχανογράφησης των φαρμακείων. Κάθε μηχανογραφημένη ΣΚΠ πρέπει να φέρει τυπωμένο ένα 18ακταψήφιο barcode, στο κέντρο της και βγαίνει αυτόματα από τα συστήματα των φαρμακείων.

Σε αυτό το barcode

-Το πρώτο ψηφίο πρέπει να έχει την τιμή 1.


-Τα επόμενα 10 ψηφία πρέπει να είναι ο Αριθμός Σύμβασης του φαρμακείου (συμπληρωμένος με ένα αρχικό μηδενικό αν είναι 9-ψήφιος).

Τα 6 επόμενα ψηφία πρέπει να είναι το έτος και ο μήνας αναφοράς της υποβολής, στη μορφή «YYYYMM».

Το τελευταίο ψηφίο αποτελεί το Check Digit του barcode που πρέπει να υπολογίζεται με τον αλγόριθμο mod(10).

3.ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

 

Οι συνταγές χωρίζονται στα εξής πακέτα:

 

ένα πακέτο με τις εκτελέσεις συνταγών που αφορούν Ευρωπαίους Ασφαλισμένους.

ένα πακέτο με συνταγές που αφορούν ασφαλισμένους και δικαιούχους του ν.4368/16 ,και έχουν εκτελεστεί χειρόγραφα(οι οποίες θα φέρουν αυτόνομη αρίθμηση)

ένα πακέτο με τις συνταγές που αφορούν ασφαλισμένους όσο και δικαιούχους του ν.4368/16 και έχουν εκτελεστεί ηλεκτρονικά.(νέο)

 

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ


Εκδίδονται δύο τιμολόγια

 

ένα για όλες τις εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων ασφαλισμένων όσο και δικαιούχων ν.4368/2016.(νέο)

 

ένα για όλες τις εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων Ευρωπαίων ασφαλισμένων.

 

Σημείωση :

αν προσθέσουμε τις τελικές αξίες των δύο παραπάνω τιμολογίων και το
συνολικό ποσό που έχει ήδη εισπραχθεί από το φαρμακείο λόγω του 1ευρώ/συνταγή
πρέπει να
βρίσκουμε το «αιτούμενο ποσό» της ΣΚΠ

 

5.ΕΝΤΟΣ του λευκού πλαστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ τοποθετούνται :

 

τα τρία πακέτα των συνταγών (χειρόγραφες + ηλεκτρονικές συνταγές + Ευρωπαίων ασφαλισμένων)


Φωτοτυπία της συγκεντρωτικής κατάστασης πληρωμής (ΣΚΠ)


Φωτοτυπίες των δύο τιμολογίων (ασφαλισμένοι και Δικαιούχοι ν.4368 + Ευρωπαίοι Ασφαλισμένοι)


Συνοδευτικό σημείωμα υποβολής συνταγών που τυπώνεται από KMES

 

6.ΕΚΤΟΣ του λευκού πλαστικού φακέλου του ΕΟΠΥΥ:

 

1)ΑΙΤΗΣΗ

 

2)Συνοδευτικό σημείωμα υποβολής συνταγών που τυπώνεται από KMES με πρωτότυπη υπογραφή + σφραγίδα φαρμακείου ΚΑΙ ΄ένα αντίγραφο

 

Μία πρωτότυπη συγκεντρωτική κατάσταση(ΣΚΠ) ΚΑΙ ένα αντίγραφο.τα δυο πρωτότυπα τιμολόγια για τα φάρμακα ασφαλισμένων και δικαιούχων ν.4368 + Ευρωπαίων Ασφαλισμένων ΚΑΙ αντίγραφό τους.


φορολογική (για όσους υποβάλλουν πάνω από 1500 ευρώ αιτούμενο)

ασφαλιστική ενημερότητα (αν υποβάλλουν πάνω από 3000 ευρώ αιτούμενο).

 

Τα αναλώσιμα θα κατατεθούν ξεχωριστά με οδηγίες που θα δοθούν τις επόμενες ημέρες.

 

Δείτε εδώ όλη τη διαταξή για την κατάθεση συνταγών.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :


Όλα τα φαρμακεία θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν περάσει στη μηχανογράφησή τους τον αριθμό σύμβασης
τους με τον ΕΟΠΥΥ. Όσα φαρμακεία δεν τον έχουν περάσει, θα πρέπει να μπούν με τους κωδικούς τους στην ΚΜΕΣ
να πατήσουν την επιλογή για να συμπληρώσουν Συνοδευτικό Σημείωμα, και όταν ανοίγει η φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων υποβολής των συνταγών, πάνω αριστερά εμφανίζεται ο αριθμός Σύμβασης.


Όσα φαρμακεία είναι καινούργια, έχουν κάνει εγγραφή αλλά δεν έχουν πάρει ακόμη κωδικούς
για την πύλη ΕΟΠΥΥΚΜΕΣ , θα βρούν τον αριθμό σύμβασης, από τα έγγραφα που υπέγραψαν στο αρμόδιο τμήμα συμβάσεωντου ΕΟΠΥΥ.

 

Find Us on Facebook

Τα πιο δημοφιλή

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

17 Ιουλ 2014 Ναρκωτικά Ν. 3459/2006

ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

08 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

22 Μάι 2014 Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

Αντιτετανικός ορός και εμβολιασμός

09 Σεπ 2014 Επιστημονική Ενημέρωση

Γενικοί Κανόνες Συνταγογράφησης

13 Αυγ 2014 Κανόνες Συνταγογράφησης - Συμμετοχές Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ ΧΑΛΚΙΔΑ-Πρώην ΟΠΑΔ

12 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις