ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

Κατηγορία: Νομοθεσία
Εμφανίσεις: 12067 times

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1) -Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης του επιπέδου της μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 2009/92 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή

-Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου Β' κύκλου σπουδών τμήματος «Βοηθών Φαρμακείου» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή

-Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου Α' κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Φαρμακείου» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2) Πρακτική άσκηση 1 ή 2 χρόνια ανάλογα με το πτυχίο
3) Επιτυχείς εξετάσεις (πραγματοποιούνται 4-6 φορές το χρόνο)

Δικαιολογητικά

1) Βεβαίωση επιτυχίας από την εξεταστική επιτροπή
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 αντί της υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου ΔΙΑΔΠ/Α/25026/3-11-2006 (ΦΕΚ/Β΄/ 1637 / 7-11-2006)
3) Υπεύθυνη δήλωση του N.1599 / 86 αντί του πιστοποιητικού περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε δίκη. ΚΥΑ 11726/2005 (ΦΕΚ/Β΄/838/21-6-2005).
4) Δυο φωτογραφίες πρόσφατες.
5) Παράβολο Δημοσίου Ταμείου και τέλος χαρτοσήμου
6) Πιστοποιητικό για την απόδειξη της ελληνικής ιθαγένειας.
7) Για τους ομογενείς, άδεια εργασίας (από το Υπουργείο Εργασίας) και παραμονής (από το τμήμα αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης) Για τους αλλοδαπούς επιπλέον, πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών, πλην των προερχομένων από κράτη-μέλη της Ε.Ε. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια και άδεια διαμονής.
8) Βεβαίωση του ΙΚΑ για την ασφάλιση του μαθητευόμενου κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
9) Αίτηση


Find Us on Facebook

Τα πιο δημοφιλή

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

17 Ιουλ 2014 Ναρκωτικά Ν. 3459/2006

ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

08 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

22 Μάι 2014 Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

Αντιτετανικός ορός και εμβολιασμός

09 Σεπ 2014 Επιστημονική Ενημέρωση

Γενικοί Κανόνες Συνταγογράφησης

13 Αυγ 2014 Κανόνες Συνταγογράφησης - Συμμετοχές Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ ΧΑΛΚΙΔΑ-Πρώην ΟΠΑΔ

12 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις