Αναλώσιμα Διαβήτη

Εμφανίσεις: 5654 times

                                                                        Αναλώσιμα Διαβήτη

Κανονισμός ΕΟΠΠΥ(ΦΕΚ 1561 21-6-13)

Εγκύκλιος ΕΟΠΠΥ(1-7-2013)

Από 1-3-2013 τα αναλώσιμα υλικά για σακχαρώδη διαβήτη θα αναγράφονται μόνα τους μόνο σε ιατρικές γνωματεύσεις, σε διατακτικές ή σε παραπεμπτικά και όχι σε ηλεκτρονικές ή χειρογράφες ενιαίου τύπου συνταγές.Από 1-4 είναι υποχρεωτική η χρήση του ενιαίου εντύπου.
Δεν χρειάζονται θεώρηση δεδομένου ότι θα ελέγχονται μηχανογραφικά. Δεν είναι συνταγές, είναι δαπάνες, κοστολογούμε τιμή/συμμετοχή , βάζουμε όποιο υλικό επιθυμεί ο ασφαλισμένος ή και διαφορετικά έως την συνταγογραφημένη ποσότητα.
Απαραιτήτως η εκτέλεση γνωματεύσεων συνοδεύεται από:


1)ημερομηνία εκτέλεσης,
2) υπογραφή παραλαβόντος,
3) σφραγίδα και υπογραφή φαρμακοποιού,
4) επικόλληση ταινιών γνησιότητας,
5) ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου,
6) ΑΜ ασφαλιστικού φορέα,
7)ΑΜΚΑ ασφαλισμένου,
8)ΑΜΚΑ ιατρού,
9)ημερομηνία έκδοσης,
10)σφραγίδα και υπογραφή ιατρού καθώς επίσης και
11)ποσοστό συμμετοχής 0% ή 25% ανάλογα με το τί υπογράφει ο ιατρός.
Τα παραπεμπτικά, μαζί με:
α) φωτοτυπία του ξεχωριστού τους τιμολογίου και
β) το αποδεικτικό του eΔΑΠΥ σε ξεχωριστό υποφάκελο μέσα στο φάκελο ΕΟΠΥΥ και το πρωτότυπο τιμολόγιο έξω από το φάκελο του ΕΟΠΥΥ, όπως κάνουμε και για το τιμολόγιο και την συγκεντρωτική των φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.
Στα αναλώσιμα δεν ισχύει ΕΚΑΣ.
Πρόσθετες ποσότητες από τις παρακάτω αναγραφόμενες μόνο με αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος και έλεγχο από Επιτροπή .
Γράφουν όλοι οι Ιατροί συμβεβλημένοι και μη, ποσότητες ανάλογα με τις προβλεπόμενες (δείτε πίνακες).
Επιτρέπονται και δίμηνες ποσότητες από 1-7-2013.

Τιμή Χρέωσης Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ

 ΤΑΙΝΙΕΣ 25 STRIPS  13€
 ΤΑΙΝΙΕΣ 50 STRIPS  25€
 ΤΑΙΝΙΕΣ 2Χ50 STRIPS  50€
 ΤΑΙΝΙΕΣ 100 STRIPS  43,48 €

 

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 25 ΤΕΜ 3,13€
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 50 ΤΕΜ 6,25€
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 ΤΕΜ 9,37€
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 150 14,06€
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 200 ΤΕΜ 20,31€Συμμετοχή

 

   ΣΔ Ι (ινσουλινο εξαρτώμενος)  ΣΔ ΙΙ
(ινσουλινο θεραπευόμενος)
Με αντιδιαβητικά δισκία   Διαβήτηςκυήσεως
 Ταινίες  0,00%  0,00%  0,00% 25,00%
 Σκαρφιστήρες  0,00%  25,00%  25,00% 25,00%
 Βελόνες  0,00%  0,00%  0,00% 25,00%
Σύριγγες ινσουλίνης 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

 

Προβλεπόμενες Ποσότητες

   ΣΔ Ι (ινσουλινο εξαρτώμενος)  ΣΔ ΙΙ
(ινσουλινο θεραπευόμενος)
Με αντιδιαβητικά δισκία Διαβήτης κυήσεως Με διαιτητική αγωγή Χρήση αντλίας ινσουλίνης
Ταινίες  200 το μήνα  100 το μήνα  50 το δίμηνο 150 το μήνα 50 το τρίμηνο 200 το μήνα
 Σκαρφιστήρες  150 το μήνα  50 το μήνα ή
100 το δίμηνο
 200 το χρόνο 150 το μήνα 50 το τρίμηνο(μέχρι 100 ανά έτος) 200 το μήνα
 Βελόνες  100 το μήνα  50 το μήνα   150 το μήνα   100 το εξάμηνο
Ταινίες Κετόνης 50 το χρόνο 30 το χρόνο        

 

 

 

Οδηγίες χρήσης διαβητολογικού υλικού (e-dapy)

 

 


Find Us on Facebook

Τα πιο δημοφιλή

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

17 Ιουλ 2014 Ναρκωτικά Ν. 3459/2006

ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

08 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

22 Μάι 2014 Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

Αντιτετανικός ορός και εμβολιασμός

09 Σεπ 2014 Επιστημονική Ενημέρωση

Γενικοί Κανόνες Συνταγογράφησης

13 Αυγ 2014 Κανόνες Συνταγογράφησης - Συμμετοχές Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ ΧΑΛΚΙΔΑ-Πρώην ΟΠΑΔ

12 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις