ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΥΛΗ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ

ΑΠΟ 15/4 Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΫΛΗΣ,ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΫΛΗ.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ.
ΟΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΫΛΗΣ,
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΟΥ Ή ΚΑΙ EMAIL ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ & ΑΔΤ ΓΙΑ ΙΔΙΟΥΣ, Α & Β ΒΑΘΜΟΥ,ΕΝΩ ΓΙΑ Γ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΜ".

Ευχές Για Το Πάσχα 2020- Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

Η Ανάσταση αντιπροσωπεύει την ελπίδα. Η ελπίδα δεν προδίδεται και δεν χάνεται ποτέ.


Το φως της Αναστάσεως


θα λάμψει και θα φωτίσει τις καρδιές των ανθρώπων, φέρνοντας και πάλι την ελπίδα.


Τα μέλη ,το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ευβοίας σας

εύχονται

 

Καλή Ανάσταση.

 

«Οδηγίες συνταγοράφησης».

Στα πλαίσια των εκτάκτων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19
και με στόχο την προστασία του πληθυσμού, μέσω του περιορισμού των μετακινήσεών
του, έχει σχεδιασθεί, υλοποιηθεί και τεθεί σε παραγωγική λειτουργία διαδικασία
έκδοσης συνταγών και γνωματεύσεων παροχών χωρίς τη φυσική παρουσία των
δικαιούχων.
1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
α. Άυλη συνταγογράφηση φαρμάκων.
Η ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης αφορά το σύνολο των δικαιούχων
πολιτών, ανεξάρτητα αν η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν είναι χρόνια ή όχι.
Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η άυλη συνταγογράφηση οι δικαιούχοι θα πρέπει να
συνδεθούν στο www.gov.gr ή στο https://www.ehealth.gov.gr

Είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, εφόσον διαθέτουν
Είτε με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet)
Στην περίπτωση αυτή, της αύλης συνταγογράφησης, ο δικαιούχος δηλώνει
υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τις συνταγές:
 Μέσω μηνύματος στο κινητό (sms)
 Μέσω email
Όταν ο ιατρός εισάγει το ΑΜΚΑ στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
εμφανίζεται ένδειξη ότι ο δικαιούχος έχει επιλέξει άυλη συνταγογράφηση. Δεν
απαιτείται εκτύπωση της συνταγής, υπάρχει όμως η δυνατότητα εκτύπωσης όταν
διευκολύνεται η διαδικασία, όπως για παράδειγμα στη μαζική εκτέλεση συνταγών
φαρμάκων νοσοκομειακής μόνο χρήσης, από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Στη φάση
καταχώρησης της συνταγής στο σύστημα αυτόματα, ενημερώνεται ο δικαιούχος είτε με
sms είτε με email (ή και στα δύο αν έχει δηλώσει και τα δύο).
Σε κάθε περίπτωση (sms και email) αναφέρεται η λήξη ισχύος της συνταγής (μέχρι πότε
έχει τη δυνατότητα ο δικαιούχος να παραλάβει τα φάρμακα από το φαρμακείο).
Σας διευκρινίζουμε ότι λόγω εκτάκτων μέτρων στην περίπτωση άυλης συνταγογράφησης
δεν απαιτούνται συνοδευτικά έγγραφα εκτός εάν η συνταγογράφηση έπεται της εξέτασης
του ασθενούς (π.χ. συνοδευτικό έντυπο για χορήγηση κινολονών σε περίπτωση λοίμωξης
ουροποιητικού, αναπνευστικού κ.α.).
Για την εκτέλεση της άυλης συνταγής προσέρχονται στο φαρμακείο της επιλογής τους
οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού των δικαιούχων ή τρίτα
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης.
Ο φαρμακοποιός ανακτά την άυλη συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου.
Στην περίπτωση που ο φαρμακοποιός κάνει αναζήτηση της συνταγής με βάση τον
ΑΜΚΑ, εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον ΑΜΚΑ
προκειμένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές συνταγές οι οποίες εκκρεμούν προς
εκτέλεση. Το σύστημα αποστέλλει στον δικαιούχο κωδικό (one-time-password) με sms
ή email για επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο δικαιούχος γνωστοποιεί τον κωδικό
στον φαρμακοποιό ο οποίος έτσι αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συνταγές του.
Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει την συνταγή ο δικαιούχος λαμβάνει μήνυμα sms ή
email ότι η συνταγή εκτελέστηκε.
Αναλυτικά οι οδηγίες για τους Πολίτες, τους Ιατρούς και τους Φαρμακοποιούς
βρίσκονται αναρτημένες στο www.idika.gr
3
β. Επανέκδοση συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
Λόγω των έκτακτων μέτρων έχει δοθεί η δυνατότητα σε δικαιούχους που πάσχουν από
χρόνιες παθήσεις και λαμβάνουν σταθερή επαναλαμβανόμενη φαρμακευτική
αγωγή, όταν λήξουν οι συνταγές τους (μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες) να μπορούν να
επανεκδοθούν χωρίς να επισκεφθούν τον ιατρό τους, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η
φυσική τους παρουσία στο χώρο του ιατρείου.
Σας διευκρινίζουμε ότι οι συγκεκριμένες συνταγές θα μπορούν να εκτελούνται έως τις
30.6.2020.
Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι επικοινωνούν με τον θεράποντα ιατρό τους για να
τον ενημερώσουν ότι έληξαν οι συνταγές τους και επιθυμούν την επανέκδοσή τους.
Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου, τηλεμοιοτυπίας, ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.
Όταν ο θεράποντας ιατρός τους εργάζεται σε δημόσια δομή και δεν γνωρίζουν τον αριθμό
του προσωπικού του τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δύνανται να επικοινωνούν
με τον υπεύθυνο της δομής προκειμένου να τους δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες.
Οι θεράποντες ιατροί επανασυνταγογραφούν την φαρμακευτική αγωγή χωρίς να
απαιτείται να εκτυπώνουν τις συνταγές. Υπάρχει όμως η δυνατότητα εκτύπωσης όταν
διευκολύνεται η διαδικασία, όπως για παράδειγμα στη μαζική εκτέλεση συνταγών
φαρμάκων νοσοκομειακής μόνο χρήσης, από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Οι θεράποντες ιατροί επανασυνταγογραφούν την φαρμακευτική αγωγή χωρίς να
εκτυπώνουν τις συνταγές.
Οι θεράποντες ιατροί χρειάζεται να αποστέλλουν τους κωδικούς των συνταγών (
barcode) στους δικαιούχους μέσω τηλεφώνου, γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος ή
email. Επίσης, σκόπιμο είναι να αποστέλλεται και η ημερομηνία λήξης της κάθε
συνταγής προκειμένου να την γνωρίζει ο δικαιούχος.
Δεν απαιτούνται τυχόν συνοδευτικά έντυπα των συνταγών.
Σε περιπτώσεις σκευασμάτων που διατίθενται κατόπιν ατομικής παραγγελίας, μετά από
την επανέκδοση της οικείας συνταγής, η παραγγελία διενεργείται κατόπιν μνείας από τον
θεράποντα ιατρό επί των σχολίων της συνταγής ότι πρόκειται για «επαναλαμβανόμενη
θεραπεία », η οποία, έως τις 30.6.2020, επέχει θέση του προβλεπόμενου από την οικεία
άδεια κυκλοφορίας ατομικού εντύπου οδηγιών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων
εκτός εάν για την ασφάλεια χρήσης από τους ασθενείς (π.χ. τερατογόνος δράση),
σύμφωνα με την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, απαιτείται για την υλοποίηση
της παραγγελίας από το φαρμακείο, η αποστολή με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ.
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία) η αποστολή του ειδικού εντύπου..
Για την εκτέλεση των συνταγών προσέρχονται με τον κωδικό της συνταγής (barcode
συνταγής) οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού των δικαιούχων ή
4
τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης στο
φαρμακείο της επιλογής τους και παραλαμβάνουν τα φάρμακα.
Διευκρινίζεται ότι, για την παραλαβή των φαρμάκων βάσει της διαδικασίας του άρθρου
τεσσαρακοστού ένατου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α'62) η αναγραφή των
δικαιολογητικών ταυτοποίησης (ταυτότητα, την οποία και επιδεικνύουν και
ΑΦΜ) στο φύλλο εκτέλεσης ή/και στο έντυπο παραλαβής και στην σχετική Υπεύθυνη
Δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που η παραλαβή πραγματοποιείται από
τρίτο πρόσωπο. Ο δικαιούχος ασθενής και συγγενής α’ και β’ βαθμού του
δικαιούχου, ταυτοποιεί την παρουσία του με την επίδειξη της αστυνομικής του
ταυτότητας, υπογράφει την εκτέλεση της συνταγής και συμπληρώνει τον αριθμό
της αστυνομικής του ταυτότητας.
γ) Φάρμακα που εκτελούνται σε φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
Δύναται να εκτελεστούν άυλες συνταγές καθώς και συνταγές χρονίων πασχόντων, με
τον κωδικό της συνταγής και χωρίς συνοδευτικά έγγραφα . Η διαδικασία
συνταγογράφησης και εκτέλεσης των φαρμάκων είναι ίδια με την περίπτωση των
φαρμάκων που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία..
Ειδικότερα για τα φάρμακα που χορηγούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, λόγω
των έκτακτων μέτρων είναι δυνατή και η ταυτόχρονη εκτέλεση τριών συνεχόμενων
επαναλαμβανόμενων συνταγών που βρίσκονται σε ισχύ ή έχουν εκδοθεί από την
έναρξη ισχύος της ΠΝΠ 20.3.2020, προκείμενου σε κάθε περίπτωση να εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη παροχή των φαρμάκων.
Επίσης, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, από την εφαρμογή της από 20.3.2020
ΠΝΠ (Α'62), και προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα συνέχισης της
φαρμακευτικής αγωγής ευπαθών ομάδων και ασθενών που βρίσκονται σε περιορισμό,
είναι δυνατή η αποστολή φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς τους
ασφαλισμένους αυθημερόν, μέσω πιστοποιημένης εταιρείας ταχυμεταφορών.
Οι κατηγορίες των δικαιούχων-ευπαθών ομάδων στους οποίους θα είναι δυνατή η
αποστολή των φαρμάκων καθώς και η διαδικασία θα εξειδικευτεί με απόφαση του ΔΣ
του ΕΟΠΥΥ και θα ανακοινωθεί σύντομα.
Επιπλέον έχουν υλοποιηθεί στα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και οι κάτωθι ενέργειες:
1) Παραλαβή φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης από τους εκπροσώπους των κλινικών
2) Έναρξη πιλοτικού προγράμματος παραλαβής φαρμάκων για την Σκλήρυνση κατά
Πλάκας από το Κεντρικό Φαρμακείο κατόπιν ραντεβού.
(https://fykrandevou.eopyy.gov.gr/ )
5
3) Έναρξη προγράμματος αποστολής φαρμάκων υψηλού κόστους στα ιδιωτικά
φαρμακεία. Εφαρμόζεται αρχικά για αντικαρκινικά και φάρμακα για Σκλήρυνση κατά
Πλάκας που χορηγούνται από το στόμα. (ο κατάλογος φαρμάκων και η διαδικασία είναι
αναρτημένα στον ιστότοπο: https://www.eopyy.gov.gr/eservices/insured/5A14FC19-
8B4D-4427-9829-BA6CB58F672E)
δ) Σχετικά με συνταγές που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές.
Επί σκοπώ διευκόλυνσης των ασθενών και αποφυγής άσκοπης μετακινήσεώς τους και
για όσο ισχύουν τα προληπτικά μέτρα, δεν απαιτείται να φέρουν οι συνταγές σφραγίδα
του νοσοκομείου (Κρατικού ή Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού), σφραγίδα της
Κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών, καθώς και σφραγίδα της μονάδας υγείας
του Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρου Υγείας, Περιφερειακού Ιατρείου κλπ.).
ε) Διαδικασία συνέχισης αγωγής για φάρμακα του Συστήματος Ηλεκτρονικής
Προέγκρισης (ΣΗΠ)
Για τους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με φάρμακα που εγκρίνονται μέσω ΣΗΠ,
είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής τους μέχρι τις 30.6.2020, κατόπιν καταχώρησης
σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του θεράποντα ιατρού τους στην ηλεκτρονική
εφαρμογή του ΣΗΠ, και λήψη σχετικής απόφασης, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια
αυτών.
Για όλα τα άλλα αιτήματα που αφορούν σε έναρξη θεραπείας, εξακολουθεί η
υφιστάμενη διαδικασία του ΣΗΠ

Εισφορές ΤΑΥΦΕ

Αναφορικά µε την καταβολή εισφορών θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι η Εθνική
Τράπεζα µας διαβεβαίωσε πως οι καταβολές των εισφορών των ασφαλισµένων για το
ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ µπορούν να πραγµατοποιηθούν κανονικά στα γκισέ των υποκαταστηµάτων
της, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, χωρίς κανένα πρόβληµα.
Λόγω, όµως, των έκτακτων συνθηκών και για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και
την ασφάλεια των εργαζοµένων, το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ αποφάσισε τα εξής:
Οι επιχειρήσεις για το χρονικό διάστηµα που ισχύουν τα περιοριστικά µέτρα για την
αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, µπορούν να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές των
εργαζοµένων τους ή να εξοφλούν τις δόσεις των ρυθµίσεων στις οποίες έχουν υπαχθεί,
ηλεκτρονικά µε έµβασµα ή µεταφορά στον αριθµό λογαριασµού που διαθέτει το Ταµείο
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο IBAN:
GR 28 0110 0400 0000 0405 4669 975,
καταχωρίζοντας υποχρεωτικά στο Πεδίο “Αιτιολογία” τον 18ψήφιο κωδικό πληρωµής,
όπως ισχύει µέχρι σήµερα στο Έντυπο Πληρωµής Εισφορών στην Τράπεζα, καθώς
επίσης και την επωνυµία της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
2
I. Προκειµένου να γίνει ταυτοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών ανά εργοδότη και ανά
ασφαλισµένο, ο εργοδότης υποχρεούται να αποστείλει ΑΜΕΣΑ στο Ταµείο, τα εξής:
a) Αντίγραφο του Εµβάσµατος ή της Μεταφοράς. Προσοχή!!! Ως Αιτιολογία
πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώνεται ορθά ο 18ψήφιος κωδικός της
πληρωµής όπως συµπληρωνόταν έως σήµερα στο Έντυπο Πληρωµής
Εισφορών στην Τράπεζα (πχ. 010000220200014678), καθώς και η Επωνυµία
της επιχείρησης.
b) Έντυπο Πληρωµής Εισφορών στην Τράπεζα .
Το έντυπο είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του Ταµείου https://www.tayfe.gr/
στην καρτέλα ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ → ∆ιεύθυνση Εσόδων. Προσοχή!!! να
συµπληρώνετε ορθά ο 18ψήφιος κωδικός (πχ. 010000220200014678)
c) Κατάσταση Ασφαλίστρων ή και Ηλεκτρονικό Αρχείο Εισφορών της
µισθολογικής περιόδου για την οποία αφορά η κατάθεση. Το έντυπο είναι
διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του Ταµείου https://www.tayfe.gr/ στην καρτέλα
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ → ∆ιεύθυνση Εσόδων.
d) Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail και τηλέφωνα) του υπόχρεου καταβολής εργοδότη
και του υπευθύνου για την κατάθεση (λογιστή ή υπάλληλου).
ΙΙ. Τα ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τον
αριθµό µητρώου του εργοδότη στα κάτωθι e-mail, ως εξής:
1. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 124 έως και 6286 θα αποστέλλουν τα
δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κα. Μαρούγκα Κατερίνα τηλ. 210-5248526 εσωτ. 422.
2. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 6287 έως και 14124 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κος. Οικονόµου Γιάννης τηλ. 210-5248526 εσωτ. 432.
3. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 14125 έως και 18699 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κα. Σκλαβούνου Γεωργία τηλ. 210-5248526 εσωτ. 500.
4. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 18700 έως και 33044 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κα. Σκουλά Φαίη τηλ. 210-5248526 εσωτ. 513.
5. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 33045 έως και 37061 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
3
Υπεύθυνος επικοινωνίας κα. Σαριδάκη Μαρία τηλ. 210-5248526 εσωτ. 418.
6. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 37062 έως και 38275 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κα. Κυριακάκου Γιώτα τηλ. 210-5248526 εσωτ. 423.
7. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 38276 έως και 39319 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κα. Τσαπανίδη Μαρίνα τηλ. 210-5248526 εσωτ. 414.
8. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 39320 έως και 40244 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κος. Μηλιώνης Σωτήρης τηλ. 210-5248526 εσωτ. 501.
9. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 80000 έως και 80829 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κος. Πετράκης Γρηγόρης τηλ. 210-5248526 εσωτ. 515.
10. Οι εργοδότες µε Αριθµό Μητρώου ΤΑΥΦΕ από 80830 έως και 82000 θα αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Υπεύθυνος επικοινωνίας κα. Καλογεροπούλου Μαργαρίτα τηλ. 210-5248526 εσωτ.
509.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Η ανωτέρω διαδικασία είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες, οι οποίοι θα
καταβάλλουν ηλεκτρονικά τις εισφορές των ασφαλισµένων στο Ταµείο.
Εργοδότες που θα καταβάλλουν αυθαίρετα εισφορές στον λογαριασµό του
Ταµείου, χωρίς την ανωτέρω κατά περίπτωση περιγραφόµενη αιτιολογία και χωρίς να
αποστέλλουν όλα τα προαναφερθέντα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα για την
ταυτοποίηση της πληρωµής τους, ορθά συµπληρωµένα, θα θεωρούνται υπερήµεροι και
θα εκδίδονται πράξεις καταλογισµού εις βάρος τους.
ΙII. Σε περίπτωση που ο εργοδότης επιθυµεί να εξοφλήσει διακανονισµό οφειλής ή δόση
ρύθµισης ηλεκτρονικά, οφείλει να αναγράφει στο έµβασµα ή στη µεταφορά ως αιτιολογία
τον 18ψήφιο κωδικό και την επωνυµία του, όπως γίνεται έως σήµερα, στο έντυπο πληρωµής
εισφορών που κατέθετε στην τράπεζα για εξόφληση δόσεων (π.χ 300020220200014678) ή
εφάπαξ καταβολής (π.χ. ή 300010220200014678). Στη συνέχεια, θα αποστέλλει υποχρεωτικά
τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά [Παρ. Ι, a), b) και d)] στο αντίστοιχο µε τον Αριθµό
Μητρώο του e-mail, όπως αυτά αναφέρονται στην Παράγραφο ΙΙ, ανωτέρω.
4
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για την αποφυγή λαθών στην καταβολή των εισφορών, παρακαλούνται οι
εργοδότες να µην συγχέουν τους Αριθµούς Μητρώου του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ µε τους
Αριθµούς Μητρώου του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ ή άλλων Ταµείων.
Αριθµοί Μητρώου Εργοδότη από 124 έως και 40244 είναι κοινοί για το ΤΑΥΦΕ
ΝΠΙ∆ και το ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙ∆.
Αριθµοί Μητρώου Εργοδότη από 40245 έως και 79999 δεν υπάρχουν στο Μητρώο
του ΤΑΥΦΕ και ως εκ τούτου όσοι τους χρησιµοποιήσουν δεν µπορούν να ταυτοποιηθούν
στα συστήµατα του Ταµείου, η πληρωµή τους θα θεωρείται ως µη καταβληθείσα, ο
εργοδότης θα θεωρείται υπερήµερος και θα του επιβάλλονται οι νόµιµοι τόκοι
υπερηµερίας.
Εάν κάποιος εργοδότης δεν έχει αιτηθεί να του εκδοθεί Αριθµός Μητρώου
Εργοδότη ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆, θα πρέπει άµεσα να επικοινωνήσει µε τη ∆/νση Μητρώου του
Ταµείου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή/και στο τηλέφωνο 210-5248526 (εσωτ. 505,
506, 507, 503) προκειµένου να του χορηγηθεί Αριθµός Μητρώου Εργοδότη και στη
συνέχεια να προβεί στην ηλεκτρονική κατάθεση εισφορών.
Από εδώ και στο εξής για την αποστολή στοιχείων πληρωµής: εµβάσµατος,
καταστάσεων ασφαλίστρων ή/και ηλεκτρονικών αρχείων εισφορών, θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται µόνο τα ανωτέρω δοθέντα σύµφωνα µε τον Αριθµό Μητρώου
Εργοδότη 1 έως 10 e-mail του Ταµείου.
Οι υπηρεσίες του Ταµείου είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή και κατά τις ώρες από 10:00 έως 16:00 για την παροχή διευκρινίσεων και ο κάθε
εργοδότης µπορεί να απευθύνεται ανάλογα µε τον Αριθµό Μητρώου του στα αντίστοιχα 1
έως 10 τηλέφωνα ή e-mail.
Στη δύσκολη συγκυρία που περνάει η χώρα µας η συνεργασία και η πιστή τήρηση των
ανωτέρω είναι προς το συµφέρον όλων µας.
5
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Α) Εργοδοτικές οργανώσεις, µε την παράκληση να ενηµερώσουν τα µέλη τους:
1. Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας
2. Πανελλήνια Ένωση Φαρµακοβιοµηχανίας
3. Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος
4. Σύνδεσµο Αντιπροσώπων Φαρµακευτικών Ειδών

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ του ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΥΚ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ξεκινά η διάθεση ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Ξεκινά η υλοποίηση της σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΦΣ για την διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ογκολογικά και σκλήρυνσης κατά πλάκας) από τα ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς.
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη νομοθεσία, ο ΕΟΠΥΥ θέτει σε εφαρμογή την διαδικασία διάθεσης Φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) προς τα ιδιωτικά φαρμακεία.
Παρακαλούνται οι Ιδιώτες Φαρμακοποιοί που συμμετέχουν στην παραπάνω δράση να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://fyk.eopyy.gov.gr/login
Πατώντας στο «Πρώτη είσοδος Φαρμακείου» και επικυρώνοντας τα στοιχεία τους, το Φαρμακείο είναι πλέον διαθέσιμο προς τους ασφαλισμένους για παράδοση ΦΥΚ.

Find Us on Facebook

Τα πιο δημοφιλή

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

17 Ιουλ 2014 Ναρκωτικά Ν. 3459/2006

ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

08 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

22 Μάι 2014 Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

Αντιτετανικός ορός και εμβολιασμός

09 Σεπ 2014 Επιστημονική Ενημέρωση

Γενικοί Κανόνες Συνταγογράφησης

13 Αυγ 2014 Κανόνες Συνταγογράφησης - Συμμετοχές Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ ΧΑΛΚΙΔΑ-Πρώην ΟΠΑΔ

12 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις