1.ΑΛΟΙΦΕΣ

 Παρασκευή αλοιφής μέχρι 50γρ  2,26€

Για ποσότητα άνω των 50γρ. ανά 10γρ ή κλάσμα αυτών - 0,21€

2.ΑΝΑΜΕΙΞΗ

 Ανάμειξη σκόνεων ή αλάτων μέχρι 100γρ  1,51€

Για ποσότητα άνω των 100γρ. ανά 50γρ ή κλάσμα αυτών - 0,38€

Συνταγή: Κάθε έγγραφη εντολή του θεράποντα ιατρού για την παρασκευή και χορήγηση οποιουδήποτε φαρμάκου. Είναι επίσημο αποδεικτικό έγγραφο και πρέπει πάνω σε αυτή απαραίτητα να αναγράφονται :
- το ονοματεπώνυμο,
- η ειδικότητα,
- η διεύθυνση,
- ο αριθμός τηλεφώνου του θεράποντα ιατρού.

Στο κάτω μέρος της συνταγής πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού.
Οι συνταγές μπορούν να καταταγούν σε 3 κατηγορίες:

Συνταγή: Κάθε έγγραφη εντολή του θεράποντα ιατρού για την παρασκευή και χορήγηση οποιουδήποτε φαρμάκου. Είναι επίσημο αποδεικτικό έγγραφο και πρέπει πάνω σε αυτή απαραίτητα να αναγράφονται :
το ονοματεπώνυμο,
η ειδικότητα,
η διεύθυνση,
ο αριθμός τηλεφώνου του θεράποντα ιατρού .
Στο κάτω μέρος της συνταγής πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού.

Οι συνταγές μπορούν να καταταγούν σε 3 κατηγορίες.
Α. Απλές ιατρικές συνταγές
Β. Συνταγές που φυλάσσονται για 2 χρόνια
Γ. Συνταγές ναρκωτικών που πρέπει να φυλάσσονται για 3 χρόνια.(εδώ ανήκουν οι συνταγές ναρκωτικών)

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

Ο νόμος 1729/1987 -που καθόριζε τα σχετικά με τα ναρκωτικά θέματα- και οι μετέπειτα τροποποιήσεις του αναδιαμορφώθηκαν με απαλοιφές, προσθήκες, αντικαταστάσεις και μεταφορές ναρκωτικών μεταξύ των κατηγοριών (Πίνακες Α΄, Β΄, ΒΣ΄, Γ΄ και ΓΣ΄) στο νέο ισχύοντα νόμο 3459/2006.
Στο ΦΕΚ Α'/103/25.5.2006 του νόμου 3459/2006 καθορίζεται η έννοια των ναρκωτικών ως ουσίες τεχνητές ή φυσικές που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές.

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ / ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1

Χορήγηση ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων

ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ G6PD

Η έλλειψη του ενζύμου Αφυδρογονάση της 6-Φωσφορικής Γλυκόζης κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο γονίδιο (δηλ. το υπεύθυνο γονίδιο βρίσκεται στο Χρωμόσωμα X). Αυτός είναι ο λόγος που η ανεπάρκεια εμφανίζεται συχνότερα στα αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια. Όταν χορηγηθούν φάρμακα που απαγορεύονται ή το άτομο έλθει σε επαφή με ναφθαλίνη ή φάει κουκιά μπορεί να εμφανίσει αιμολυτική αναιμία και έντονο ίκτερο. Η εντόπιση των πασχόντων και η ενημέρωσή τους για τις ουσίες και τα φάρμακα που πρέπει να αποφεύγουν έχει σαν αποτέλεσμα την προστασία τους από αιμολυτική αναιμία, η οποία εκδηλώνεται με ίκτερο και αίσθημα αδυναμίας. Η εντόπιση αυτή γίνεται με τη μέτρηση της δραστικότητας του ενζύμου στο αίμα. Υπάρχουν περιπτώσεις ολικής αλλά και μερικής έλλειψης του ενζύμου G6PD. Έτσι εξηγείται και η διακύμανση στα συμπτώματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ G6PD

Σύμφωνα με απόφαση του Ε.Ο.Φ. εγκρίθηκε έκτακτη εισαγωγή και διάθεση των αλλεργιογόνων που ακολουθούν. Τα ιδιοσκευάσματα αυτά θα κυκλοφορούν στο εξής στην χώρα μας (σε όλους τους συνδυασμούς αλλεργιογονών) με ταινία γνησιότητας.
Τα προϊόντα αυτά θα διατίθενται από τα φαρμακεία μας για ατομική χρήση των πελατών μας. Εάν χρειαστεί να εκτελέσετε κάποια συνταγή που περιέχει κάποιο από τα εν λόγω προϊόντα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην εταιρεία ώστε να τα παραγγείλετε. Συμβουλευτείτε και παλαιότερες εγκυκλίους του Φ.Σ.Α. (συγκεκριμένα : εγκύκλιος 9/2001 θέμα 13 και εγκύκλιος 10/2001 θέμα 9).

Για τις συνταγές αυτές, δεν απαιτείται η εκτέλεση να γίνει εντός 5 ημερών.
Τα εμβόλια αυτά θα συνταγογραφούνται μόνο από γιατρούς αλλεργιολόγους στο συνταγολόγιο όπως και τα λοιπά φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και οι ασφαλισμένοι θα τα προμηθεύονται από το φαρμακείο καταβάλλοντας την προβλεπόμενη συμμετοχή.
Σας παραθέτουμε τις ονομασίες των αλλεργιογόνων και αντίστοιχα το όνομα της εταιρείας και το τηλέφωνο, ώστε να επικοινωνείτε για κάθε σχετική πληροφορία που χρειάζεστε.
Ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία απαιτούν θεώρηση των συνταγών με εμβόλια απευαισθητοποίησης, ως εκ τούτου, να επικοινωνείτε με το ταμείο πριν την χορήγηση (π.χ. Ι.Κ.Α.).

Αν πρόκειται να ταξιδέψετε στο εξωτερικό και ειδικά σε χώρες που απαιτούν εμβολιασμό έναντι ενδημικών νοσημάτων στη χώρα προορισμού παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από οποιαδήποτε τραπεζική κατάθεση ή αγορά εμβολίου, είναι απαραίτητη η προσωπική σας επικοινωνία με το αρμόδιο εμβολιαστικό κέντρο προκειμένου να λάβετε την απαραίτητη συμβουλευτική ώστε να μην προκύψουν παρανοήσεις, υπερβολές ή παραλείψεις. (π.χ. σε ορισμένες περιπτώσεις ταξιδιωτών ,απαγορεύεται ο εμβολιασμός με το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού λόγω ιατρικής αντένδειξης, ή μπορεί ένας ταξιδιώτης να υπερβαίνει το όριο ηλικίας χορήγησης κάποιου εμβολίου.)

ΘΕΜΑ: "Ανάκληση των υπ. αριθμ. 3000139.01, 3000139.05, 3000144.05, 3000501.02, 3000502.03, 3000624.02, 3000736.01 παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος Εpaxal (ενέσιμο εναιώρημα σε παραγεμισμένη σύριγγα)"

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)
2. Την υπ. αριθμ. 89494/13-10-2014 έγγραφη ενημέρωση της εταιρείας Baxter Hellas S.A. .
3.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το ζήτημα της ανάκλησης παρτίδων του εμβολίου Meningitec

Ερωτήσεις:

1. Το πρόβλημα με το Meningitec αφορά όλα τα εμβόλια των παρτίδων που αποσύρθηκαν;
Όχι. Μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός εμβολίων από τις παρτίδες που ανακλήθηκαν έχει επηρεαστεί

Find Us on Facebook

Τα πιο δημοφιλή

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

17 Ιουλ 2014 Ναρκωτικά Ν. 3459/2006

ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

08 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

22 Μάι 2014 Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

Αντιτετανικός ορός και εμβολιασμός

09 Σεπ 2014 Επιστημονική Ενημέρωση

Γενικοί Κανόνες Συνταγογράφησης

13 Αυγ 2014 Κανόνες Συνταγογράφησης - Συμμετοχές Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ ΧΑΛΚΙΔΑ-Πρώην ΟΠΑΔ

12 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις