ΕΟΦ

Γιά όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη φαρμάκευτικη περίθαλψη,γία έλεγχο της ταινίας γνησιότητας των φαρμάκων και γιά υποβολή της κίτρινης κάρτας πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο,

http://www.eof.gr/