ΕΤΑΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 24 Απρίλιος 2009 09:02

Ε.Τ.Α.Α. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ε.Τ.Α.Α.

ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Τ.Ε.Α.Μ.Ε.Δ.Ε. - Τ.Π.Μ.Ε.Δ.Ε. - Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ : Αυτοτελές Τμήμα Ελεγκτών Ιατρών

Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα

Tηλ: 210- 3740-263 -4

 

Αρ. Πρωτ. 23390/20-3-2009

 

  Εν συνεχεία του υπ΄αριθμ. 13299/18.2.2009 εγγράφου της υπηρεσίας μας, συμπληρωματικώς σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι, όσον αφορά την συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών που περιλαμβάνουν αναλώσιμα υλικά σακχαρώδη διαβήτη.

1.  Τα αναλώσιμα υλικά (ταινίες - σύριγγες - βελόνες κ.λ.π.) θα αναγράφονται σε ξεχωριστή συνταγή από τα φάρμακα.

2.  Χρειάζεται έγκριση από ελεγκτή ιατρό του Ταμείου μας πριν την εκτέλεση της συνταγής.

 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.

 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Π.ΤΖΩΡΤΖΗ