«Συστάσεις για την ασφαλή λειτουργία των φαρμακείων στην επόμενη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού»

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ήδη από 12.03.2020 σας είχαμε αποστείλει οδηγίες, τις οποίες η πλειοψηφία
των φαρμακείων έχει εφαρμόσει (σας κοινοποιούμε το σχετικό έγγραφο), για την
ασφαλή λειτουργία των φαρμακείων κατά την πανδημία του Κορωνοϊού.
Καθώς η χώρα μας ξεκινά να εισέρχεται στην επόμενη φάση όσον αφορά τα
εφαρμοζόμενα μέτρα, στην προσπάθεια περιορισμού της μετάδοσης και της διασποράς
του Κορωνοϊού, κρίνουμε απαραίτητο να σας αποστείλουμε τις κάτωθι συστάσεις που
αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των φαρμακείων μας.
1. Χρήση Μάσκας από τους εργαζόμενους στον χώρο του φαρμακείου σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες οδηγίες του σχεδίου αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων του
ΕΟΔΥ, όπου γίνεται αναφορά περί αυστηρής σύστασης
2. Χρήση Μάσκας από όσους προσέρχονται στο φαρμακείο, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες του σχεδίου αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων του ΕΟΔΥ,
όπου γίνεται αναφορά περί αυστηρής σύστασης
3. Τοποθέτηση διαχωριστικού μέσου (πχ. Plexiglass ή τζάμι) στον χώρο του
πάγκου του φαρμακείου.
4. Συχνότατος αερισμός όλου του εσωτερικού χώρου του φαρμακείου.
5. Τοποθέτηση στον χώρο του φαρμακείου αντισηπτικών (περιεκτικότητας
τουλάχιστον 70% v/v σε αλκοόλη) για τους πολίτες που προσέρχονται στο φαρμακείο.
2
6. Διατήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ των πολιτών που προσέρχονται στο
φαρμακείο.
7. Χρήση σχετικής σήμανσης (αυτοκόλλητα σηματοδότησης στο πάτωμα κλπ).
8. Ορθή διαχείριση του αριθμού των πολιτών που εισέρχονται στο φαρμακείο
ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του φαρμακείου.
9. Συχνή απολύμανση του χώρου του φαρμακείου, των επιφανειών, των
τηλεφώνων, πληκτρολογίων κλπ.
10. Για τους συναδέλφους, οι οποίοι για προσωπικούς λόγους (πχ λόγους
υγείας) επιθυμούν να εξυπηρετούν από την θυρίδα ασφαλείας ισχύει το υπ’ αριθμόν
πρωτοκόλλου Δ3(β0/Γ.Π./οικ.18817/17.3.2020 έγγραφο του Υπουργού Υγείας με θέμα
«Εξυπηρέτηση πολιτών από ειδική θυρίδα φαρμακείων λόγω ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Ευνόητο είναι ότι ανήκει στην διακριτική ευχέρεια κάθε Φαρμακευτικού
Συλλόγου η εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου μέτρου κρίνει αναγκαίο σύμφωνα με τις
ισχύουσες τοπικές συνθήκες.
Συνάδελφοι, προστατεύουμε τους εαυτούς μας, τους εργαζόμενούς μας, τις
οικογένειές μας, τους συμπολίτες μας.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή PLAQUENIL

Κατόπιν σημερινής γνωμάτευσης του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε.) του ΕΟΦ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο του Οργανισμού, ο τρόπος διάθεσης του προϊόντος PLAQUENIL ορίζεται με ««Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό. Ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία».
Η Διοίκηση του ΕΟΦ

efimeries

koinoniko-farmakeio