Λόγω προσωρινής βλάβης στο σταθερό τηλέφωνο των γραφείων του Φ.Σ.Ε,για οποιοδήποτε πρόβλημα σας,μπορείτε  να επικοινωνείτε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.