Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων Με Το ΥΠΕΘΑ/Λιμενικό Σώμα

Απο 1/5/2017 ενεργοποιείται η συλλογική σύμβαση μεταξυ του ΦΣE και του

ΥΠΕΘΑ (ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ και ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ).

Δείτε ολόκληρη την σύμβαση εδώ.

                                                              ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι φαρμακοποιοί που δεν επιθυμούν να εκτελούν συνταγές του ΥΠΕΘΑ πρέπει να το δηλώσουν στο σύλλογο.

Από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης παύουν να ισχύουν όλες οι ατομικές συμβάσεις.

Οι συνταγές πρέπει να εκτελούνται μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

Οι συνταγές κοστολογούνται με βάση τις ασφαλιστικές τιμές όπως συμβαίνει με τις συνταγές του ΕΟΠΠΥ,χωρίς να ισχύει το 1 ευρώ γιά κάθε συνταγή.

Γιά την προμήθεια αναλωσίμων ΣΔ απαιτείται γνωμάτευση από την Επιτροπή απαλλαγών.

Οι συνταγές υποβάλλονται σε ξεχωριστούς φακέλους γιά(ΓΕΑ,ΓΕΣ,ΓΕΝ,Λιμενικό Σώμα).

Οι συνταγές κατατίθενται στο ΦΣΕ κατά το πρώτο 10ήμερο κάθε μηνός σε φάκελο που περιέχει


1)Συγκεντρωτική κατάσταση σε τριπλότυπο,


2)Τιμολόγιο,


3)Ασφαλιστική και φορολογική ενημερώτητα αν χρειάζεται.

Ο χρόνος υποβολής των λογαριασμών ορίζεται έως 12μήνες.

Η πληρωμή των συνταγών θα γίνεται εντός 3μήνου.


efimeries

koinoniko-farmakeio