Φάρμακα Υψηλού Κόστους -ΦΥΚ-

Σας επισυνάπτουμε την τελική λίστα για τα φάρμακα που χορηγούνται από ΕΟΠΥΥ και Νοσοκομεία (εδώ).